Powered by Blogger.

ഒരു ഹൈടെക് പുതുവര്‍ഷത്തിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.....

Tuesday, May 01, 2012

A ICT Enabled TM on Nadi Aur Saboon( with links)

                 ഈ TM  ഒരുദാഹരണം മാത്രമാണ്,മാതൃകയല്ല.ഇതില്‍ നിന്ന് താങ്കള്‍ക്കെന്തു കിട്ടി എന്നറിയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിലില്ലാത്തതെന്തൊക്കെ  താങ്കള്‍ കണ്ടെത്തി എന്നറിയാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക്  ജിജ്ഞാസയുണ്ട്.ഹിന്ദീ അധ്യാപക സമൂഹത്തിനാകമാനം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്  താങ്കളും ചേരൂ!!!

कक्षा १०
इकाई : बसेरा लौटा दो
पाठभाग : नदी और साबुन

अब्दुल रज़ाक पी, रघुवीर, जयदीप के

समस्याक्षेत्र : जलस्थल संसाधनों के प्रबंधन में वैज्ञानिकता का अभाव।
आशय एवं धारणाएँ : प्रकृति पर मानव के अनियंत्रित हस्तक्षेप से प्राकृतिक संपदा का शोषण बढना।

प्रक्रियाएँ
संबंध कथन:
बच्चो, पिछले साल नवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक की अंतिम इकाई में हम नॆ कौन सी समस्या और आशय पर चर्चा की थी?
छात्रों की प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध करें।
जैसे:
१. अवैज्ञानिक जल प्रबंधन के कारण लोगों को सब कुछ छोड़कर पलायन
    करना पड़ता है।
२. पानी की कमी एक विकट समस्या है।
३. जल का महत्व जाननेवाले थे हमारे पूर्वज।
४. जल संरक्षण के अच्छे नमूने ।
(यहाँ क्लिक करें)
ठीक है वच्चो, आप ने ठीक ही कहा है। देखो, मैं कुछ दृश्य आप को दिखाता हूँ। देखिए।
SLIDE I (यहाँ क्लिक करें)
वच्चो, आपने दृश्य देखे है न? (छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।)
आपने कौन-से दृश्य देखे ? (छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।)
इस पर आपका विचार क्या है? (छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।)
दृश्य किस विषय की चर्चा कर रहे हैं? (छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।)
प्रदूषण के कारण क्या-क्या हो सकते है?
(छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।)
प्रदूषण से जल स्रोतों की रक्षा कैसे संभव है?
छात्रें के उत्तर सूचीबद्ध करें।
कहें, बच्चो, नदी के संबंध में लिखी एक कविता हमारी दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तिका में है। देखिए।
प्रश्न करें।
बच्चो, पाठ्य पुस्तिका में कितनी इकाइयाँ है?
पहली इकाई कौन सी है?
पहली इकाई का पहला पाठभाग कौन सा है?
कवि और कविता का नाम क्या है?
निर्देश दें, कि बच्चो, अब आप लोग नदी और साबून नामक कविता का वाचन करें।

जो समझे है, सही चिह्न लगाएँ।
जो नहीं समझे है, रेखांकित करें।
जो बहुत अच्छे लगे, आश्चर्य चिह्न लगाएँ।

नदी और साबून (यहाँ क्लिक करें) TB
(आ सी टी द्रारा पूरी कविता दिखाएँ।)
कविता में कौन-कौन से जीवजंतुओं के नाम है?
बाघ, मछली, कछुआ, हाथी
इन्हीं नामों के आधार पर दल बनाएँ।
दल में शंका समाधान का अवसर दें।

          दुबली =മെലിഞ്ഞ
          मैली-कुचैली =മലിനമായ
          उतराई =പൊന്തിക്കിടക്കുക
          जुठारना =എച്ചിലാക്കുക
          पीठ(स्त्री) =പുറം
उलीचना =കോരിക്കളയുക
कारखाना =FACTORY
तेज़ाबी पेशाब =അമ്ല ജലം
झेलना =സഹിക്കുക
बैंगनी =വയലറ്റ്
          त्वचा =തൊലി
          सिरहाना =തലക്കല്‍
          टिकिया =കട്ട
          हार =തോല്‍വി

अन्य दलों से शंका समाधान का अवसर दें ।
कविता का विश्लेशण करें।
SLIDE 2 (यहाँ क्लिक करें)
नदी और साबून (यहाँ क्लिक करें) शब्दार्थ
नदी और साबून (यहाँ क्लिक करें) mpg

विश्लेषणात्मक प्रश्न करें


 • यहाँ कौन दुबली हो गई है?
 • एक व्यक्ति का दुबला होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं?
 • तो एक नदी का दुबला होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं?
 • क्या आपने किसी नदी को दुबली होते / प्रदूषित होते देखा है? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं?
 • मछलियाँ किस तरह उतराई है?
 • इच्छाओं के मर जाने पर क्या होता है?
 • मरी हुई मछलियाँ किसका प्रतीक हैँ?
 • तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल में- कवि ने एसा क्यों कहा है?
 • बाघों के................सहती सानंद।-नदी पर पशु पक्षि और मानव का समान अधिकार है।पर किसके हस्तक्षेप से नदी को हानी पहुंचती है?
 • पेशाब शब्द से कविने आशय को अधिक तीष्ण बनाया है। क्या आप इससे सहमत है?
 • हिमालय किसका प्रतीक है?
 • भारतीय संस्कृति में हिमालय का स्थान क्या है? (पहरेदार की भूमिका)
 • उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय से उत्पन्न होती हैं।तो हम कह सकते हैं कि नदी हिमालय की पुत्री है।हमारे रक्षक की पुत्री के साथ हमारा यह व्यवहार क्या ठीक है?
 • नदी किसके सामने हार गई और क्यों?
 • हथेली भर की एक साबुन की टिकिया- से क्या तात्पर्य होगा?
 • नदी सभी प्रकार के हमलाओं के विरुद्ध लड़ती रही। गाँव-गाँव में पानी पहुँचाने केलिए। पर अज्ञता से सामान्य जनता भी प्रदूषण की प्रक्रिया में भाग लेना का दृश्य(हथेली भर की एक साबुन की टिकिया- से ) देखकर नदी हताश हो गई और अपनी हार मान ली।उसने सोचा होगा-"अब मैं किसकेलिए लडूँ?”
  इस व्याख्या पर आप का विचार क्या है?
 • नदी को प्रदूषण से बचाने केलिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
कविता का वैयक्तिक रूप से आस्वादन टिप्पणी लिखने का निर्देश दें।
दल में चर्चा करके परिमार्जन करने का निर्देश दें।
दलों से उपजें एकत्रित करें और अदल-बदलकर अन्य दलों में दें।
पूछें, आस्वादन टिप्पणी की मूल्याँकन बिंदुएँ क्या-क्या है?
उत्तरों को सूचीबद्ध करें। (यहाँ क्लिक करें)

कवि और कविता का परिचय
भावपक्ष
शिल्पपक्ष
भाषा
प्रासंगिकता
अपना मत

पूछें, तो आस्वादन टिप्पणी की मूल्याँकन सूचक क्या-क्या है?
(यहाँ क्लिक करें)
दलों में मिली आस्वादन टिप्पणी का मूल्यांकन करने का निर्दोश दें।
हर दलें से मूल्यांकन संबंधी टिप्पणी करने का निर्देश दें।
प्रस्तुतीकरण करवाएँ।
अद्यापक अपना प्रस्तुतीकरण करें।
(यहाँ क्लिक करें)
पाठ्यपुस्तक की मूल्यांकनफारमाट के आधार पर आस्वादन टिप्पणी का स्वनिर्धारण करें।
पुनर्लेखन करके पोरट फोलियो में संकलन करने का निर्देश दें।
(मलयालम परिभाषा)

5 comments:

 1. thank you sirji..........deepak anantha rao,
  ghs poochapra,thodupuzha,idukki

  ReplyDelete
 2. अच्छा है. इसके साथ, नदि और साबुन के रचयिता अपने शब्द में गीत गाया है यह भी जोड सकता हैं
  आस्वादन टिप्पणि लिखने केलिए काम आयेगा. सोणि तोमस., पाला. रामपुरम

  ReplyDelete
 3. इसमें कविता का (हिंदी)mp3 (1)
  (मलयालम)Mp3 देखा वह शायद नहीं जोडा होगा
  सोणि तोमस, पाला, रामपुरम

  ReplyDelete
 4. ICT के माध्यम से नदी और साबुन कविता केलिए तैयार किया गया TM बहुत अच्छा रहा। रघुवीर जी से DRG प्रशिक्षण के
  समय मैंने यह देखा था।
  आगे भी ऎसा स्रम प्रतीक्षा करता हूँ।
  unnikabani@gmail

  ReplyDelete
 5. ICT के माध्यम से नदी और साबुन कविता केलिए तैयार किया गया TM बहुत अच्छा रहा।
  आगे भी ऎसा स्रम प्रतीक्षा करता हूँ

  ReplyDelete

'हिंदी सभा' ब्लॉग मे आपका स्वागत है।
यदि आप इस ब्लॉग की सामग्री को पसंद करते है, तो इसके समर्थक बनिए।
धन्यवाद

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom